ΕλληνικάΑγγλικάΓερμανικά


Δώστε το email σας

 

 
Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε κάθε μήνα όλα τα νέα μας καθώς και όλες τις νέες προσφορές.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το πρωτόκολλο EUREPGAP το οποίο θέτει έναν αριθμό προϋποθέσεων στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι προδιαγραφές του EUREPGAP βασίζονται στις αρχές του HACCP, της Βιώσιμης Γεωργίας με τη βοήθεια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράσιτων (Integrated Pest Control) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιέργειας (Integrated Crop Management), των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, της Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων και τέλος της Προστασίας και Διατήρησης του Περιβάλλοντος.


Διαθέτουμε άδεια χρήσης σήματος για την παραγωγή και εξαγωγή βιολογικών προϊόντων από τον  εξουσιοδοτημένο οργανισμό ελέγχου & πιστοποίησης “Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.” ο οποίος μας έχει πιστοποιήσει ως εταιρεία που ακολουθεί τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με βιολογικό τρόπο σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91
 
 

 

 

Γαλατάδες - Γιαννιτσών-  Τηλ.  +30 2382041080/42723 -  Fax 42975

 

  Web Design Pella-Net